Millenium

Firma Firma Firma


« wróć « poprzedni | następny »
piaskowiec Słupiec

Z czerwonego piaskowca Słupiec powstały: Muzeum narodowe w Warszawie, Pałac w Palenicy k/Warszawy, Dworzec Kolejowy w Otwocku, Kościół Kornatka k/Krakowa również kościół w Nowej Rudzie.

 

Inne nazwy: Slupiec, Schlegel

Nazwa skały: Piaskowiec

 

Opis petrograficzny:
Piaskowiec kwarcowy barwy czerwonej. Spoiwo krzemionkowe

 

Wiek geologiczny: Górna Kreda

Występowanie: W miejscowości Słupiec k/Nowej Rudy na Dolnym Śląsku (Polska)

Zastosowanie: Okładziny pionowe: fasady. gzymsy poziome: płyty chodnikowe, kostka brukowa, rzeźbiarstwo, renowacje

 

Obiekty referencyjne:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Pałac w Palenicy k/Warszawy, Dworzec kolejowy w Otwocku, Kościół - Kornatka /k Krakowa, Kościół w Nowej Rudzie

 

Dane techniczne:
Gęstość - 2,42g/m3
Wytrzymałość na ściskanie - 71,2 Mpa wg DIN 52105
Wytrz. na zginanie - Mpa DIN 52112
Ścieralność (Boehme) - 0,4 cm wg DIN 52108
Nasiąkliwość wagowa - 3,30 %
Mrozoodporność - całkowita wg DIN 52104-A
Środki agresywne - odporny
Polerowanie - możliwe

na górę