Millenium

Firma Firma Firma


« wróć | następny »
piaskowiec Śmiłów

Piaskowiec Śmiłów jest piaskowcem z okolic Gór Świętokrzyskich wydobywanym w kopalni Śmiłów, nieopodal Szydłowca. Jest on materiałem drobnoziarnistym i jednorodnym. Piaskowiec ten ma szerokie zastosowanie w budownictwie i architekturze. Wykorzystuje się go do układania elewacji, dzięki swej plastyczności znakomicie nadaje się na elementy ozdobne np. portale, gzymsy, pilastry, gazony itp.

 

Inne nazwy: Rakwitzer S

Nazwa skały: Piaskowiec

 

Opis petrograficzny:
Piaskowiec kwarcowo-ilasty barwy białej do biało-kremowej, lub żółtawej drobnoziarnisty, (wielkość ziaren od 0,2 do 1 mm), o zbitej bezładnej strukturze. Spoiwo krzemionkowo-ilaste

 

Wiek geologiczny: Jura - Lias

Występowanie: Góry Świętokrzyskie,

Zastosowanie: Okładziny pionowe: płyty fasadowe, gzymsy poziome: rzeźbiarstwo, renowacje

 

Dane techniczne:
Gęstość - 1,96g/m3
Wytrzymałość na ściskanie - 50 Mpa wg DIN 52105
Wytrz. na zginanie -
Ścieralność (Boehme) - 0,23cm wg DIN 52108
Nasiąkliwość wagowa - 8,78 %
Mrozoodporność - całkowita wg DIN 52104-A
Środki agresywne - odporny
Polerowanie - niemożliwe

na górę